น้ำมันหอมระเหย

Aroma ช่วยนอนหลับ

Aroma ช่วยนอนหลับ มี 4 กลิ่นหลัก ๆ ที่นิยมใช้ นั่นก็คือ กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นกระดังงา กลิ่นมะลิ และกลิ่นคาโมมายล์ ซึ่งช่วยผ่อนคลาย ช่วยปรับอารมณ์ให้จิตใจสงบ